top of page
Anchor 1
HiFlex Omron TM 1.JPG

HiFlex

Högflexibel turnkey solution

Eltech HiFlex Serien är en standardprodukt som effektivt och flexibelt löser Ert behov. Den är framtagen för att kunna betjäna bearbetningsmaskiner men även kunna plocka produkter till/från transportband och Europa pall.

Enkel att förflytta mellan olika arbetsstationer med handtruck.

Enkel att docka med standardiserad mekanisk och elektrisk gränssnitt till flera olika arbetsplatser.

Uppkoppling via IoT eller OPC UA finns som option. 

Riskanalys och CE-märkning av samtliga applikationer.

Enkelt operatörsgränssnitt med endast Start/Stopp samt HMI-panel för information.

Applikationer:

  • Palletering

  • Maskinbetjäning

  • Paketering

  • Tillverkning/montage

  • Kvalitetskontroll med visionteknik

Optioner för tillval:

- IoT-lösning med lätt access, visning av produktionsstatus och data via App samt Webb.

- Dockningsstation för återkommande exakt positionering.
- Visionsystem för robotguidning.
- Omtagstation.
- Högpallsfunktion.
- Magasin för pallmellanlägg.
- Laserscanner x 2 sänker hastighet när man går in i säkerhetszon.
- Standariserat don för elektriskkoppling vid dockning inkl. produktionssignaler och     

     säkerhet.
- Elektrisk eller pneumatisk gripper.
- Vakuum lyft.
- Plockläge med transportband.
- Avlämningsläge med transportband.
- Betjäningsvagnar för HiFlex 5 med dockning till HiFlex.

- Visionsystem för kvalitetskontroll, verifiering och mätning.
- Vakuumpump vid behov av större flöden till gripdon.
- Serviceavtal inkl. remote uppkoppling.

Eltech Automations

HiFlex 5

HiFlex 5

HIFLEX 5

Maskinbetjäning

HiFlex 5

HIFLEX 5

HiFlex med säkerhets-laserscanner

HiFlex 5

HIFLEX 5

Kollaborativ applikation

HiFlex 10

HiFlex 10

HIFLEX 10

Palletering

HiFlex 10

HIFLEX 10

HiFlex med säkerhets-laserscanner

HiFlex 10

HIFLEX 10

Kollaborativ applikation

bottom of page