top of page

FAT för vår senaste maskinleverans

Vi har klarat vår FAT för vår senaste maskinleverans!


Maskinen kommer att montera och kvalitetssäkra en medicinteknisk produkt. Produkten består av ett antal formsprutade detaljer och vår maskin kommer att arbeta i linje med formsprutning av etuier som den färdiga produkten levereras i.

Projektet har inneburit ett helhetsansvar från förstudie till kommande leverans av färdig maskin.

Maskinen har utvecklats, monteras och validerats av Eltech Automation inklusive all design, programmering och testning.

Kärnan i maskinen är två ABB-robotar, PLC / HMI / Motion Control från Beckhoff Automation och Vision system från National Instruments (Labview).


Är ni nyfikna på vårt projekt eller hur vi kan effektivisera er produktion är ni välkomna att kontakta oss.Comments


bottom of page