top of page

Nytt projekt - Malmö Opera

Eltech Automation har fått i uppdrag av Malmö Opera att automatisera höj och sänkbara scenluckor i den vridbara delen på Stora scenen. Denna nya funktion kommer att skapa ökad flexibilitet.


Projektet innebär ett helhetsansvar från specifikation till SAT, Site Acceptans Test av komplett funktion. Automationen av luckorna i scengolvet kommer att utvecklas, installeras och valideras av Eltech Automation inklusive mekanisk design, elektrisk design, programmering och testning.


Är ni nyfikna på vårt projekt eller hur vi kan hjälpa er med effektivisering och automatisering så är ni välkomna att kontakta oss.Komentarze


bottom of page