top of page

Nytt robotprojekt till företag inom medicinteknik - robotsimulering

Eltech Automation har fått ett nytt projekt inom medicinteknik vilket innefattar framtagning av en special maskin för komplett montage av en medicintekniks produkt. Maskinen består bla av 2 st ABB robotar. I förstudien till projektet har vi tagit fram en simulering för att optimera och verifiera funktionen.


コメント


bottom of page